Đào tạo và giới thiệu hệ thống sản phẩm mới Sơn nghệ thuật Lucky House khóa I

Ngày: 25/03/2016 , Lượt xem: 677

Khai giảng khóa đào tạo và giới thiệu hệ thống sản phẩm mới Sơn nghệ thuật Lucky House khóa I

Khai giảng khóa đào tạo và giới thiệu hệ thống sản phẩm mới Sơn nghệ thuật Lucky House khóa I

 

13h30 ngày 10 - 10 - 2014, Công ty cổ phần Lucky House Việt Nam đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo và giới thiệu sản phẩm Sơn nghệ thuật Lucky House 2014 khóa I tại Salon 2 - khách sạn Hacico.Công ty Cổ phần Lucky House Việt Nam - Điện thoại: 0989.134.563 - (04) 3537 3421