Văn bản pháp lý công ty Lucky House

Ngày: 14/04/2016 , Lượt xem: 1344

Các sản phẩm của Công ty đưa ra thị trường đã được Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng đánh giá phù hợp với các yêu cầu theo tiêu chuẩn và Viện Vật Liệu Xây Dựng chứng nhập hợp quy:

Văn bản pháp lý của Công ty bao gồm:
         + Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương - Sơn ngoại thất (Số 08/2016/DNSX-VLXD)

         + Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương - Sơn nội thất (Số 07/2016/DNSX-VLXD)

         + Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm Bột bả tường gốc xi măng PoócLăng (Số 311/2015/DNSX-VLXD)

         + Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Sơn lót ngoại thất  (Số 06/2016/DNSX-VLXD)

         + Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của công ty CP Lucky House (Số HT 885/1.08.12 - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng)

Hình ảnh 1: Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương - Sơn ngoại thất (Số 08/2016/DNSX-VLXD)

Hình ảnh 2: Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương - Sơn nội thất (Số 07/2016/DNSX-VLXD)​

Hình ảnh 3: Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm Bột bả tường gốc xi măng PoócLăng (Số 311/2015/DNSX-VLXD)

Hình ảnh 4: Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Sơn lót ngoại thất  (Số 06/2016/DNSX-VLXD)

 

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của công ty CP Lucky HouseHình ảnh 5:  Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của công ty CP Lucky House (Số HT 885/1.08.12 - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng)

 

 

 Công ty Cổ phần Lucky House Việt Nam - Điện thoại: 0989.134.563 - (04) 3537 3421